Les col·leccions del Museu Municipal de Molins de Rei II

El llegat dels molinencs

Associació Amics del Museu

Cada un els objectes que guarda el Museu és una part de la memòria històrica dels molinencs, de la vida, àdhuc del territori, però a més, cada un dels objectes té la seva pròpia història, lligada a una época concreta, una funció, un record familiar o social.

En una de les vitrines trobem la col·lecció numismàtica, formada per monedes i paper. Les col·leccions numismàtiques han estat tradicionalment una de les fonts auxiliars de la història, l’arqueologia, l’etnografia i la filosofia.

La col·lecció numismàtica del Museu, fruit d’excavacions pròpies o de donacions diverses, aplega monedes, medalles i objectes relacionats (monedes de paper, pellofes “moneda empremtada d’un sol costat”, etc.) de diferents períodes de la història de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger. Hi podem trobar peces de l’època iberoromana, de l’època medieval, del Renaixement i d’èpoques més modernes (dels segles XVIII, XIX i XX).

Des d’antic les armes han format part de la vida dels humans com a estri fonamental per assegurar la subsistència. Al llarg del temps, a les armes s’han afegit una sèrie de valors simbòlics i socials que, en part, continuen presents en la memòria tradicional.

El Museu conserva una petita col·lecció d’armes de diversos tipus i cronologia que possibiliten lectures diferents i que poden contribuir a explicar una part de la història: els conflictes, les guerres, la necessitat de defensar-se, el joc...

El fons gràfic i documental del Museu conté documents de diferents èpoques i tipologies: manuscrits, impresos, fotografies, retalls de premsa... Tots ells són testimoni fidel d’una part de la història del municipi i alhora una font de recerca interessant.

El Museu compta també amb una col·lecció de música. La tradició musical de Molins de Rei ha estat força important. Juntament amb alguns instruments musicals del segle XIX, el Museu guarda una bona col·lecció de partitures del compositor Sebastià Mestres, impulsor de l’orfeó del Centre Catalanista (1906) i autor d’obres musicals i òperes entre les quals destaquem Plany, Garidó i Francina, Amèlia, la princesa i La filla del rei Amand.

Quan a entitats corals de la vila, el Museu conserva els estendards de les entitats corals: Hortènsia (1863), la Societat Coral Ceciliana (1864), la Societat Coral La Unió (1901) i el grup coral de la vila que va adquirir més renom, l’Orfeó Català (1911), fundat pel mestre Blanch. De totes elles es conserva documentació gràfica.

I com no podia ser d’altra manera, la col·lecció de pintura del convilatà Miquel Carbonell i Selva, distribuïda entre els dos espais del Museu. La col·lecció que es conserva és una part significativa de l’obra del pintor: olis, dibuixos, aquarel·les i fotografies, com també alguns objectes personals del pintor, que són un reflex de la trajectòria i evolució artística del pintor.

Actualment, el fons del Museu compta amb obres del pintor i, a més, amb altres obres cedides en dipòsit pel Museu Nacional d’Art de Catalunya. Es poden veure a l’espai del Museu de Ca n’Ametller.