La Memòria del Museu Municipal de Molins de Rei V

Tasca de recuperació del patrimoni

Associació Amics del Museu

Al llarg de la seva historia, el Museu ha desenvolupat una important tasca en la recuperació del patrimoni cultural, local i comarcal. Bona part del que es conserva al Museu s’ha recuperat gràcies a l’obra d’uns homes benemèrits i apassionats que durant molts anys dedicaren moltes hores al salvament d’aquestes restes.

El cas de Molins de Rei no és excepcional, a Catalunya aquesta meritòria activitat –no de professionals- permeté conèixer molts aspectes significatius del patrimoni cultural català que han estat la base per a molts estudis professionals i han fet possible recuperar una part del patrimoni cultural que d’altra manera hagués desaparegut irremeiablement.

Amb la creació del Museu l’any 1953, s’iniciava una tasca de projeccions arqueològiques que feren possible que avui es disposi al Museu d’una interessant col·lecció que permet confirmar la continuïtat de l’ocupació del territori de Molins de Rei des de la prehistòria.

Gràcies a l’extraordinària vitalitat dels col·laboradors del Museu, pocs anys després de la seva creació, la Comissaria Provincial d’Excavacions va nomenar la Direcció del Museu Delegació d’Excavacions del Baix Llobregat.

El patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei que ha perdurat és escàs i està molt deteriorat. Tan sols queden algunes restes d’elements arquitectònics que havien estat molt importants. Malgrat tot, el que es conserva, tant al Museu com al nucli urbà, té un valor testimonial de l’evolució històrica del municipi. En molts casos, l’actuació del Museu ha resultat decisiva per a la recuperació del patrimoni; en d’altres, malgrat tots els esforços, el salvament no ha estat possible.

En aquest apartat farem esment del passat industrial de Molins de Rei que guarda testimonis molt interessants: la fàbrica del Molí i la fàbrica de Fideus.

La fàbrica del Molí, la primera fàbrica tèxtil construïda a Molins de Rei, funcionava amb força hidràulica i encara avui es conserven valuosos elements d’arqueologia industrial.

Va ser edificada al mateix indret on el segle XII, el rei Alfons II d’Aragó féu construir els primers molins que donaren origen a la vila. L’any 1990, el Museu impulsà les prospeccions al pati del Molí, en les quals es descobrí una antiga sala per a quatre turbines, situades en el subsòl d’aquests vell edifici. Un vell molí hidràulic de quatre moles, amb les corresponents derivacions vers els quatre pous de les turbines que eren mogudes per la força de l’aigua del rec.

Un dels patrimonis més desconeguts i gràcies a una actuació del Museu fou la recuperació de la maquinària de la fàbrica de Fideus Casaoliva de Molins de Rei (cal Fideuer). La fàbrica, situada a l’avinguda de València, conservava perfectament la maquinària de tot el procés d’elaboració de la pasta, cosa que representa una excepció en la recuperació del patrimoni vinculat a la indústria de l’alimentació, de la qual queden poques restes a Catalunya.

El Museu Municipal de Molins de Rei, actual propietari de la col·lecció, el cedí temporalment en dipòsit al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per ser exposada a la mostra que es féu sobre la “Industrialització a Catalunya”, amb el desig que en un futur es disposi dels espais adequats per exposar-la al Museu Municipal de Molins de Rei.

He de dir que no crec que aquesta col·lecció torni a Molins de Rei perquè la manca d’espai no ho farà possible. És important aquesta recuperació del patrimoni, encara que no hagi quedat a la vila. En canvi, crec possible que als voltants del Molí podrem veure en un temps no massa llunyà un parc arqueològic explicatiu de com funcionava aquesta fàbrica.