La Memòria del Museu Municipal de Molins de Rei IV

L’Associació d’Amics del Museu

Associació Amics del Museu

A partir de l’obertura de la Sala del Museu al Club Samaranch el juliol del 1953, després de la inauguració oficial el 22 de novembre del mateix any, aquesta Sala es va anar omplint e visitants i de noves aportacions. Molts vilatans es van abocar al Museu i van donar gran quantitat d’objectes i records familiars. Paral·lelament, es va començar una tasca de recollida d’elements de la cultura popular a les cases de la vila. El museu es va anar formant paral·lelament al procés de transformació que anava vivint Molins de Rei com a municipi: s’enderrocaren edificis i es recolliren els materials que es considerava que podrien tenir un interès històric o testimonial per al Museu.

Aviat, l’espai resultà insuficient. L’empresa Samaranch necessitava les sales que ocupava el Museu i es va decidir a cercar un altre emplaçament. Davant les dificultats que es van presentar durant la recerca d’un nou local, l’Ajuntament va decidir fer-se’n càrrec.

L’any 1968, el Museu va passar a ser municipal i finalment es va traslladar als baixos d’un edifici que aleshores s’estava construint al carrer Pintor Fortuny, 55.

Les noves instal·lacions es van inaugurar el dia 1 d’octubre del 1968.

Actualment aquest primer Museu forma part del Museu

Aquest mateix any, 1968, es va formalitzar, amb la creació d’uns estatuts propis, l’Associació d’Amics del Museu, que col·laborà en la gestió i dinamització del Museu des de la seva fundació.

L’Associació, a més d’un ajut econòmic, va aportar una estimable col·laboració en treball, és a dir, que va crear les seccions dedicades a les diverses activitats pròpies del Museu, com són la història, l’arqueologia, la numismàtica, l’art popular, la mineralogia...

La tasca realitzada per aquests col·lectiu de persones que van treballar desinteressadament pel municipi fou la base fonamental perquè el Museu de Molins de Rei hagi esdevingut actualment una institució que aplega un fons patrimonial important.

L’Associació, al llarg dels anys des de la seva fundació, ha tingut diverses juntes, totes elles amb dedicació i estima envers el patrimoni de Molins de Rei.

Actualment el Museu és regit des de l’Ajuntament. L’Associació col·labora en moltes activitats: Vetlla pel patrimoni municipal, conferències i xerrades, músiques al Museu, sortides culturals i altres activitats relacionades. També a través de les ones de Ràdio Molins de Rei, setmanalment, amb articles que hi fan referència sobre la història i els fons documentals del Museu.