La Memòria del Museu Municipal de Molins de Rei I

A la captura del temps

Associació Amics del Museu

La història de la formació i el desenvolupament dels museus neix de la valoració que hom fa d’objectes que evoquen una realitat temporal, viscuda o pensada.

Els col·leccionistes que amb el seu recull d’objectes han estat la base de la formació de molts museus, pretenen envoltar-se de coses que els permetin capturar una part d’aquest temps.

Des de mitjan segle XVIII i, en particular, a partir de la Revolució Francesa, per influència dels enciclopedistes se suscita una opinió favorable al fet que les col·leccions reials d’art fossin obertes al gaudi dels ciutadans. Hom acceptà el principi que tot centre urbà important havia de tenir almenys un museu, encara que en realitat només en gaudiria una elit.

A Catalunya, el fenomen de l’aparició dels museus fou més tardà: la manca de nuclis de poder estatal determinà la manca de museus. Així, ja ben entrat el segle XIX –moment en què la burgesia pretén assolir un prestigi social imitant el comportament de la classe aristocràtica-, l’origen de molts museus catalans fou iniciativa del col·leccionisme particular, comerciants, ciutadans rics, clergues il·lustrats –o d’entitats i agrupacions cíviques amb inquietuds culturals (acadèmies i societats similars).

A Molins de Rei, no fou fins al principi del segle XX que algunes entitats de la vila iniciaren instal·lacions de petits museus que no van arribar a consolidar-se, entre ells una aula que hi havia al col·legi Sant Miquel amb diferents espais. Amb la construcció de l’actual edifici es van perdre aquelles col·leccions.

No convé oblidar mai la memòria col·lectiva d’un poble. I això és el Museu, permetre fer conèixer a tots els visitants la història de Molins de Rei que, des de l’any 1953, amb la constitució del Museu ha aconseguit no perdre la memòria col·lectiva de la vila. L’ànima més important de la creació del Museu fou Enric Madorell, de qui n’he parlat en diverses ocasions a través de les ones de Ràdio Molins de Rei, i que ara obviaré.

S’ha de fer esment i ressò, com de gran agraïment, de la contribució de moltes famílies de la vila al Museu, que amb les seves donacions durant tots aquests anys han enriquit contínuament el patrimoni museístic, fet que ha permès així conservar estris i altres objectes. De fet, conservar la memòria històrica dels molinencs.

En posteriors articles parlarem dels diferents espais temàtics del Museu Municipal, carrer Fortuny, 55. Aquest espai ha estat l’ànima del nou, situat a Ca n’Ametller. Entre els dos espais, a més dels edificis històrics repartits per la vila i pel terme, es recull la història i la projecta cap al futur utilitzant els mitjans i les tècniques museístiques actuals.

Des del Museu Municipal i l’Associació d’Amics del Museu volem que no es perdi la memòria col·lectiva i procurem que el Museu, les seves col·leccions i les seves activitats siguin uns referents constants i permanents per a les escoles i els instituts de la vila, per als nous molinencs, per a la gent que ens visita de fora i, com no, per als molinencs de totes les edats.

Recordarem que els espais del Museu Municipal tenen els horaris següents:

  • Espai carrer Pintor Fortuny, 55. El primer diumenge de cada mes.
  • Espai Ca n’Ametller (Plaça de Catalunya). Tots els dissabtes a la tarda i diumenges al matí.