Joventut Catòlica

Unes pinzellades d’història

Molins de Rei

La historia de l’entitat es remunta a l’any 1875, on  l’interès i neguit d’uns pares a recer de la Parròquia fan néixer la Escuela Dominical de Niños per millorar-los la formació tant religiosa com cultural i musical. De resultes d’aquesta iniciativa, el 6 de gener de 1879 es funda oficialment la Joventut Catòlica. En aquell època, una bona part de les seves activitats es feien a l’hort de la rectoria.

La següent etapa es va dur a terme en un local al carrer de Sant Miquel, on es va construir un petit escenari per fer-hi les primeres representacions dels Pastorets. L’any 1917 es compren els terrenys actuals i l’any 1920 s’aprova el projecte de construcció d’un nou edifici, que s‘inaugura oficialment l’any 1922.

L’any 1911, en Miquel Blanch i Roig va fundar l’Orfeó Pàtria a la Joventut. Durant la celebració de la Festa Major de1927 es va fer la presentació de l’Esbart Dansaire de la Joventut. L’any 1920, Josep M. Folch i Torres va venir a Molins de Rei i de resultes de la seva visita van néixer Els Pomells de Joventut, el primer dels quals, creat també a la Joventut Catòlica, va portar el nom de Pomell Català. Els Dilluns de Pasqua d’aquell mateix any, la Joventut va organitzar el primer Aplec a Santa Creu d’Olorda. 

A partir dels anys seixanta del segle passat, la Joventut es converteix en un punt de reunió i de confluència de moviments de tota mena. Per una banda, i sense deixar Els Pastorets, coincideixen dos grups de teatre (el Pasec i el Grup de Teatre Nou) que  es dediquen a posar en escena obres de diversa tipologia: des de les Carnavalades, on inicialment només hi sortien homes, fins a textos totalment contemporanis. Amb el temps, el Grup de Teatre Nou es convertiria en el Grup de Teatre Caràtula, a  iniciativa del qual s’organitzà durant uns quants anys la Roda de Teatre de Catalunya. La inquietud d’aquells anys va fer possible també que, a banda de les activitats teatrals, es creessin seccions de l’entitat anomenades Secretariats, com el de dansa o el de cinema. A més, també hi organitzava actes el Grup J. que intentava donar sortida a tota mena d’esdeveniments culturals, com xerrades, conferències o activitats musicals.

És així, amb els fruits de totes aquestes iniciatives, s’ha anat endavant no sense dificultats i entrebancs, com passa amb les altres entitats de la vila. Cada nova junta, en el seu programa, intenten entomar l’esperit de tots aquells que els han precedit i continuar-ne la feina i també explorar nous camins.  Totes les juntes procuren adaptar-se als temps en què viu l’entitat, però sempre tenint present viva l’essència i la raó de ser de l’entitat: la promoció, l’impuls i la dinamització de la cultura, d’un concepte ampli de cultura, oberta, plural i integradora.

Entre les diverses activitats portades a terme per les diverses juntes al llarg dels anys, esmentarem: Esbart Dansaire de Molins de Rei, Balls de Saló, el Documental del Mes, Els Pastorets, la Passió, les Jornades Folklòriques Internacionals, el Festival de Terror i la Xarxa d’Espectacles Infantils, etc. Algunes d’aquestes activitats  han desaparegut, altres s’han reactivat i noves iniciatives han arribat per arrelar-se.