Un actiu a cuidar

La gent de més de 65 anys, un actiu a cuidar

Ràdio Molins de Rei

Les persones grans són un gran patrimoni social, ja que són les que han ajudat a construir la societat en què vivim. La gent gran té uns valors i una experiència que s’han de transmetre als joves.

És important que la gent gran es mantingui activa, perquè això endarrereix els efectes negatius del fet de complir anys, i és fonamental que la societat no relacioni sempre el fet de ser gran amb el de ser depenent, ja que les persones grans són, en molts casos, gent lúcida amb moltes ganes de fer coses. Més del 30% de les persones de més de 65 anys participen en activitats socials, i més de 64.000 persones d’aquesta franja d’edat fan tasques de voluntariat.

La Generalitat recolza els que fan tasques voluntàries amb gent gran i entitats. Promociona aquestes activitats socials mitjançant diverses actuacions, entre les quals hi ha oferir més recursos i equipaments destinats a la gent gran que, malgrat l’esforç fet, encara són insuficients per la població d’aquesta edat.

Les persones més grans de 65 anys necessiten espais on trobar-se i compartir converses i vivències. En l’actualitat, hi ha més de 120 casals (99 dels quals són exclusius per a gent gran) a Catalunya, en què s’organitzen activitats d’oci, formatives i esportives i s’han posat en marxa aules d’informàtica.

L’augment del temps lliure en l’edat madura fa que sigui un moment fantàstic per continuar formant-se. Un pla enfocat a la formació contínua vinculat a l’envelliment actiu que ofereix oportunitats de formació i d’implicació social. Per a les persones que han tingut una vida molt activa, deixar de treballar suposa una parada en sec. D’un ritme de vida vertiginós a un no-res. És com una mena de mort social. En arribar a aquesta edat s’ha de seguir funcionant, i estudiar o fer qualsevol altra activitat és una manera de seguir enriquint-se personalment.

No és mai tard per aprendre o per començar una nova activitat. Formar-se, fer activitats, estimula l’intel·lecte i potenciar la independència i l’autonomia. Hi ha molts recursos que faciliten que la gent gran pugui seguir satisfent la seva curiositat i les seves ganes d’aprendre i/o fer noves coses.

Per fomentar l’activitat física i evitar el sedentarisme entre les persones grans hi ha un seguit d’activitats programades des de l’Ajuntament o de la Generalitat per fer exercici dues vegades a la setmana.

En relació als beneficis, a més de la salut física i mental, hi ha descomptes en transport, al mateix temps el Govern de Catalunya posa la cultura a l’abast de la gent gran amb descomptes o entrades gratuïtes a espectacles i equipaments (museus públics, per exemple).

S’ha de pensar i actuar. Quedar-se a la cadira o al sofà hores i més hores, són hores de la vida que es resten d’una manera vertiginosa. La sociabilitat, tenir unes ocupacions vocacionals permet que els anys, que no passen en va, siguin realment –dintre de les possibilitats- anys de satisfacció i realització personal, ja que no hi ha límit d’edat per sentir-se una persona satisfeta de com ha anat evolucionant. Si els nostres avis haguessin pogut tenir totes aquestes oportunitats...