Roderes en el temps

Amb motiu de la festivitat dels Tres Tombs

Ràdio Molins de Rei

Aquest cap de setmana, a Molins de Rei, celebrarem la festa dels Tres Tombs, on podrem admirar el carro, un paisatge tan habitual en el segle passat, i que avui ignorem per comoditat. Records d’un passat. Un goig per la vista, un goig per als sentits. Per això vull parlar-vos dels carros més usuals en la vida d’un poble rural, com és el meu i també, de Molins de Rei, anys ençà.

El carro de pagès d’escala preparat per a l’època de la verema era el carro de portadores. El raïm es carregava i es cobria amb unes tapes d’espart per facilitar el transport. Aquest carro era tirat per un animal i la seva càrrega oscil·lava entre 9 portadores i un màxim d’11, per l’excessiu pes que això suposava. El carro anava equipat amb dos pals de fusta anomenats samals o samalers, que s’utilitzaven per al transport de les portadores.

Per al transport del vi del poble a l’estació del tren s’utilitzava el carro de torn d’una bóta. Aquestes eren de fusta. La capacitat oscil·lava al voltant dels 800 litres. Hi havia diversos tipus de carros de torn, amb 2, 3 i fins i tot 4 bótes. Però el més usual era el d’una bota.

Qui no recorda el carro del drapaire que recorria els pobles comprant ferralla i objectes de l’època. El perfil d’aquestes persones era d’una peculiar habilitat per a vendre o intercanviar mercaderia. Curiosament era molt típic canviar pells de conill per utensilis i altres coses que feien falta a la casa.

El carro d’escala de pagès estava preparat per anar als treballs del camp, carregat amb l’arada, màquina de sulfatar, estris per llaurar la terra, així com diferents eines necessàries per a les tasques del camp.

També hi havia el carro mig d’escala que s’utilitzava principalment per al transport de productes rurals i diversos treballs de l’àmbit rural.

El carro de pagès estorat amb vela tenia dues funcions a realitzar. Quan la família es desplaçava al mercat fora vila o a festes majors es recobria amb l’estorat, i la vela per protegir-se de les inclemències del temps, i quan s’optava per utilitzar-lo al camp, aquests es desmuntaven.

La tartana catalana, era un carruatge d’ús molt extens ja que servia igual per anar al camp com a la ciutat. En el món rural la utilitzaven tant els metges per als seus desplaçaments, com taxis, etc. I normalment era de la classe acomodada de l’època.

Per a grans distàncies s’utilitzava el carro de traginers. De grans dimensions, era destinat al transport de mercaderies. Aprofitaven descansar per les nits a les fondes i hostals que es trobaven, a Molins de Rei, a la carretera, sobretot.

Aquests carros i altres els podrem veure en la desfilada del Tres Tombs. Un d’interessant és el carro dels sacs. És un carro d’escala carregat de sacs destinats generalment al transport al major, des dels magatzems fins al port. Era tirat per diversos animals situats en filera, acompanyats per un carreter i un mosso.

Bona festa!